لیست بلاگ

کارگزاری چیست؟

  • پنج شنبه 25 اسفند 1401
  • 18
کارگزاری چیست ؟ کارگزاری ها چه خدماتی را انجام می دهند؟ چه مجوزهایی را می توانند اخذ کنند؟ با ما در این مقاله مفید و مختصر همراه باشید.

بانک مرکزی چیست؟

  • پنج شنبه 4 اسفند 1401
  • 71
فلسفه وجودی بانک مرکزی، اهداف، وظایف و نقش بانک مرکزی، با ما همراه باشید.

سیاست های پولی و مالی

  • پنج شنبه 20 بهمن 1401
  • 109
تاریخچه سیاست های پولی و مالی، تعریف سیاست های پولی و مالی و ابزارهای آن ها، اهداف سیاست های پولی و مالی، با ما در این مقاله همراه باشید.

آزمون مشاوران رسمی مالیاتی

  • جمعه 7 بهمن 1401
  • 96
تاریخچه تشكیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی چه بوده است؟ مشاور مالیاتی كیست و چه مهارت هایی بایستی داشته باشد؟ آزمون مشاوران رسمی مالیاتی چه زمانی برگزار می شود و مواد آزمون شامل چه مواردی هستند؟ با ما در این مقاله مفید همراه باشید.

دادرسی مالیاتی چیست؟

  • پنج شنبه 22 دي 1401
  • 96
دادرسی مالیاتی چیست و از چه زمانی آغاز می شود، شامل چه مراحلی است؟ و توسط چه کسانی انجام می شود؟برای رسیدن به پاسخ این سوالات، با ما در این مقاله همراه باشید.